انواع تقلب در بازی پوکر و معرفی روش هایی برای جلوگیری از آن در پوکر لایو

تقلب در بازی پوکر

انواع تقلب در بازی پوکر و معرفی روش هایی برای جلوگیری از آن در پوکر لایو
اصولا تقلب در بازی پوکر لایو توسط کسی رخ می دهد که کارت ها را بر می زند. به این شخص، دیلر می گویند.اما چگونه تقلب در پوکر کازینو را تشخیص و جلوگیری کنیم؟

کپ زدن کارت ها توسط بازیکنان برای جلوگیری از تقلب در پوکر

اصولا تقلب در بازی هایی که با کارت انجام می شود، توسط کسی رخ می دهد که کارت ها را بر می زند. به این شخص، دیلر می گویند. دیلر می تواند به هنگام بر زدن، کارت ها را ببیند و یا جا به جا کند اما جای نگرانی نیست، چرا که از این کار می توان پیشگیری کرد، یعنی یکی از بازیکنان می تواند از کپ زدن استفاده کند؛ به این معنا که او کارت های بر خورده را از دیلر گرفته و کارت ها را زیر و رو می کند یعنی کارت های زیرین را به روی کارت های دیگر می گذارد و یا کارت های وسطی را زیر یا روی کارت ها می گذارد. این کار باعث می شود تا اگر دیلر نظم خاصی به کارت ها داده، ازبین برود. عموما کسی که کپ می زند، دیلر قبلی در دست پیشین می باشد.

 

برای جلوگیری از کپ زدن چه کارهایی می توان انجام داد؟!

همان طور که گفته شد کپ زدن یکی از عوامل جلوگیری از تقلب در بازی پوکر است؛ بنابراین اگر دیلری می خواهد با تقلب پیش برود باید از کپ زدن نفر قبلی، جلوگیری نماید.

تقلب در بازی پوکر

روش اول دیلر

اولین اقدامی که دیلر می تواند انجام دهد، شستشوی مغزی است. برای این کار دیلر خود کارت ها را کپ می زند و سپس آن ها را رو به نفر قبلی خود می گیرد. در ظاهر کارت ها دیگر نه به بر زدن و نه به کپ زدن نیازی ندارند. او در واقع هنوز هم جای کارت های مورد نظر خود را به خوبی می داند؛ چرا که به هنگام کپ زدن، دیلر با انگشت کوچک دست راست خود، کارت های زیرین را در دستان می گیرد و کارت های میانی را با انگشت دیگر به سمت چپ متمایل می کند. در واقع تنها کارت های میانی جابه جا شده و در کپ زدن دوم به سر جای خود بر می گردند.

روش دوم دیلر

دومین اقدامی، استفاده از شلوغی میز بازی است یعنی هنگامی که تعداد بازیکن بالاست، دیلر بعد از بر زدن، به سرعت شروع به پخش کردن می نماید و در صورتی که کسی به کار او اعتراض نمود و در خواست کپ زدن داشت، از او پوزش خواسته و احتمالا بخواهد کارت ها را برای کپ زدن جمع کند. عموما در این شرایط بازیکنان کارت ها را بر نمی گردانند.

روش سوم دیلر

در اقدام سوم، فرد دیلر به هیچ وجه کارت ها را بر نمی زند ولی به گونه ای نمایش می دهد که گویی کارت ها بر خورده اند. اگر میز بازی شلوغ باشد این حقه بهتر جواب می دهد. او برای این کار، کارت های زیرین را با سرعت بیرون آورده و در سمت چپ خود می گذارد و دوباره کارت های رویی را روی آن می گذارد و چند بار تکرار می کند. در ظاهر برگه ها کاملا بر خورده می باشند اما در حقیقت این گونه نیست و ترتیب ورق ها هیچ تغییری نکرده است.

اگر در بازی پوکر، مشاهده کردید که نفر قبلی به هر دلیلی از کپ زدن امتناع می کند به شما احتمال وقوع تقلب در پوکر را می دهید. در آن زمان می توانید کاملا مودبانه از شخص دیلر، در خواست کپ زدن داشته باشید و کارت ها را از وی گرفته و زیر و رو کنید تا با خیالی آسوده به بازی بپردازید؛ چرا که تقلب ها می تواند پول شرط بندی شده شما را از چنگتان در بیاورد.

 

حفظ کردن کارت ها

در بازی پوکر، گاها شخص متقلب از حافظه ی خود استفاده ی بیشتری می کند  تا از شانس خود. او تمامی کارت هایی که روی میز بازی میشه و یا رو میشه را به خاطر می سپارد. از این رو، متقلب همواره می داند چه کارت هایی رفته و دیگر نیستند  یا چه تعداد کارت هایی باقی مانده اند و با انجام محاسبات کارت ها را روی میز می گذارند. همین امر، احتمال برد آن ها را چند برابر می کند. به این کار آن ها می توان لقب دید اشعه ایکس داد زیرا بدون هیچ علامتی روی کارت ها، فرد متقلب می داند چه کارت در دست بازیکنان است.

برای حفظ کردن شخص متقلب، کارت ها را روی میز ریخته و تنها به آن ها ترتیب می دهد و به کارت هایی که دیگران با آن بازی می کنند هم توجه دارد. بعد از اتمام یک دست، اگر او دیلر باشد می تواند با روش های گفته شده به نفع خود بر بزند و کارت ها را دست نخورده بین بازیکنان پخش کند. حال سراسر بازی در دستان او خواهد بود و او بر تمامی کارت ها فرمانروایی می کند. متقلب هر چه تعداد کارت بیشتری به خاطر بسپارد، موفق تر خواهد بود. عموما این روش تقلب در بازی پوکر پنج کارته نتیجه ی بهتری خواهد داشت؛ زیرا یه خاطر سپردن کارت ها، راحت تر به نظر می رسد. پس تقلب در پوکر گاهی به هوش و حافظه بازیکنان مربوط میشود

حفظ کردن کارت ها در پوکر ۵ کارته

در حفظ کردن کارت ها در دست های ۵ کارته، عموما می توان ده کارت را به خاطر سپرد. این شیوه ی تقلب می تواند برد را تضمین کند، هر چند اوایل بازی اصلا مشخص نیست که دست به نفع چه کسی به اتمام می رسد ولی همان به خاطر سپردن کارت ها، برنده را از قبل اعلام کرده است. شایان ذکر است که عموما این روش تقلب در بازی های دوستانه جوابگو می باشد ولی در بازی با افراد حرفه ای، نمی تواند کمک کننده باشد؛ زیرا افراد حرفه ای به نحوه ی بر زدن شما دقت زیادی دارند و عموما ورق های بر خورده را کپ می زنند.

مطالب آموزش پوکر مشابه …  معرفی و آشنایی با لوازم بازی پوکر با عکس و توضیحات کامل

تقلب در بازی پوکر هولدم

تقلب در بازی پوکر هولدم

روش دیگری از تقلب وجود دارد که عموما در هولدم کاربردی است. پیش از این انواع بازی پوکر را به شما معرفی کردیم.اگر در یک بازی رسمی، دیلر از ابتدا تعیین شده نباشد، در طول بازی دیلر ها جا به جا خواهند شد؛ یعنی در هر دست فرد بعدی دیلر خواهد بود و کارت ها را بر می زند. در این بازی ها عموما دو دست کارت وجود دارد تا از کاهش سرعت بازی جلوگیری شود. در این صورت، دیلر کارت های دست جدید را پخش کرده و فرد BB مشغول به بر زدن کارت های دست بعدی خواهد بود.

 

حال موقعیت برای نفر سوم فراهم است، چرا که او در دست بعد فرد BB تلقی می شود و باید برای دست بعدی، کارت هایی که در حال بازی است را بر بزند. او می تواند در این دست کارت هایی که بازی می شود را به خاطر بسپارد که می تواند دو کارت خود و پنج کارت دیگر بعد از باز شدن فلاپ، ترن و ریور باشند. حال او باید به سرعت عمل کند و ۷ کارت حفظ کرده ی خود را جمع کند و روی کارت ها بگذارد. او اکنون می تواند با خیالی آسوده مشغول به بر زدن شود. او باید به سبکی بر بزند که ۷ کارت در ابتدا به دست بازیکنان نرسد. یعنی اگر ۷ نفر به بازی مشغولند و ۱۴ کارت در ابتدا باید پخش شود او باید آن ۷ کارت را زیر ۱۴ کارت رویی بگذارد. حال او فلاپ  و این را به خوبی می داند و می تواند برنده ی دست باشد. فرد متقلب همچنین می تواند با ایجاد خط کپ، از به هم کردن ترییب کارت های خود در کپ زدن دیگر بازیکنان جلوگیری نماید.

 

 

برای جلوگیری از به خاطر سپردن کارت ها چه کاری می توان انجام داد؟!

این روش اصولا به سختی قابل فهمیدن و پیشگیری می باشد، چرا که کسی نمی تواند حدس بزند یک بازیکنان مشغول به خاطر سپردن کارت هاست اما تنها راه پیشگیری از این اقدام، توجه زیاد به بر زدن فرد است. با دقت زیاد می توان فهمید که فرد به درستی کارت ها را بر می زند و یا در هنگام بر زدن، دسته های کوچک کارت ها را جا به جا می نماید؛ بنابراین تنها راه پیشگیری از این تقلب و باختن در بازی توجه و دقت بالاست.

 

خط کپ چیست؟!

خط کپ یک تکنیک و شیوه ی کارآمد برای پیشگیری از ترتیب کارت ها در هنگام بر زدن می باشد. به معنای این است که دیلر چند کارت را کنار هم گذاشته تا در هنگام بازی آن ها را به دست همکار خود برساند و اگر کسی کارت ها را کپ بزند، تمامی برنامه های او و همکارش ازبین می رود؛ بنابراین او از خط کپ برای گمراه کردن فرد قبلی استفاده می کند تا او همان طور که دیلر می خواهد، کپ بزند. در این روش دیلر چند کارت را از کمر خم می کند. بدین ترتیب یک خط کپ به جا و خوب در میان کارت ها می افتد. این امر باعث می شود تا یک دسته ی خاص در دستان فرد کپ زن، قرار بگیرد.

چگونه می توان خط کپ ایجاد کرد؟!

برای ایجاد خط کپ باید سرعت عمل و مهارت ویژه ای داشت. در این تکنیک تقلب در بازی پوکر دیلر بعد از بر زدن کارت ها، تعداد کارت مورد نظر خود را در قسمتی از مجموع کارت ها به طور مثال زیر و یا روی آن می گذارد.  بعد از کامل شدن مرحله ی بر زدن او باید کارت ها را به نفر قبلی بدهد تا کپ بزند. برای این کار او کارت ها  را به صورت طولی در دست چپ خود قرار می دهد و نصف این کارت ها را از دست چپ برداشته و در سمت فرد قبلی یعنی طرف چپ قرار می دهد.

حال دیلر نیمه ی دیگر از کارت ها را در دست دارد. او به صورت ماهرانه با انگشت اشاره به وسط کارت ها فشار می آورد تا کارت ها خم شود، سپس دسته کارت های باقی مانده رو روی کارت های سمت چپ خود گذاشته و با ایجاد یک خط کپ حرفه ای آن را به نفر قبلی تحویل می دهد. روش پیشرفته ی ایجاد خط کپ، مهارت در بر زدن آبشاری است؛ به این معنا که به هنگام بر زدن هم زمان با انگشت شصت به یکی از کارت ها کمی فشار وارد کرده تا از دسته کارت ها کمی بیرون بزند، این کارت نقش خط کپ را بازی می کند و کارت خط کپ نامیده می شود.

برای جلوگیری از خط کپ چه کاری می توان انجام داد؟!

برای جلوگیری از این اقدام باید به کارت های برخورده دقت کرد تا کارتی بیرون زده نباشد و یا کارت ها خم نباشند. در این صورت باید کارت ها حتما از زیر، رو و قسمت میانی کپ زده شود و تمامی قسمت ها بدون توجه به خط کپ جا به جا شوند‌. فردی ک کارت های بر خورده را کپ می زند، بهتر است به جای تقسیم کارت ها به دو قسمت، آن ها را به سه  قسمت تقسیم نماید. اگر در ابتدای بازی مشاهده کردید که کارت ها دارای خمیدگی می باشد، خواستار کارت جدید شوید و در صورت ممانعت صاحب میز، از بازی امتناع کنید؛ زیرا احتمال باخت شما زیاد خواهد بود.

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *