معرفی تاسی باک دایس

بازی باک دایس یک بازی جذاب است که با تاس انجام می شود برای انجام بازی باک دایس حداقل به ۲ بازیکن احتیاج است و محدودیتی در تعداد بازیکنان وجود ندارد.
برای انجام این بازی تنها به ۳ عدد تاس و یک برگه برای یادداشت امتیاز های دریافت شده نیاز است به دلیل سادگی این بازی از هر سنین می توانند به انجام این بازی بپردازند.

شروع بازی و تعیین تاس امتیاز در بازی باک دایس
برای تعیین شروع کننده هر بازیکن یک تاس می اندازد بازیکنی که بالاترین تاس را انداخته است شروع کننده بازی می باشد و بازیکنی که کم ترین تاس را انداخته یک بار دیگر باری تعیین تاس امتیاز تاس می اندازد.
به طور مثال بازیکن شماره ۱ تاس ۲ می آورد بازیکن شماره ۲ تاس ۱ بازیکن شماره ۳ تاس ۴ و بازیکن شماره ۴ تاس ۶ می آورد.
در اینجا بازیکن شماره ۴ با بالاترین تاس دریافتی شروع کننده بازی می باشد حال بازیکن شماره ۲ که کم ترین تاس را دریافت کرده است یک بار دیگر برای تعین تاسی که با آن امتیاز کسب خواهد شد یک بار دیگر تاس انداخته و تاس ۲ می آورد.
در اینجا تاس ۲ تاس امتیاز محسوب خواهد شد تاس امتیاز ۱ امتیاز دارد.

نحوه انجام بازی باک دایس
پس از تعیین شروع کننده و تاس امتیاز بازی آغاز می شود بازیکن شماره ۴ که شروع کننده است تاس انداخته و تاس های ۲ و ۴ و ۶ می آورد در اینجا بازیکن با آوردن تاس امتیاز که ۲ می باشد یک امتیاز کسب کرده و دوباره تاس می اندازد.
حال بازیکن شماره ۴ تاس های ۱ و ۶ و ۴ می آورد و هیچ امتیازی کسب نمی کند و نوبت به بازیکن بعدی خواهد رسید.
بازیکن شماره یک نیز تاس انداخته و هیچ امتیازی کسب نمی کند نوبت به بازیکن شماره دو می رسد که تاس انداخته و او نیز امتیازی کسب نمی کند.
حال نوبت به بازیکن شماره ۳ می رسد که تاس های ۲ و ۲ و ۴ آورده است و به ازای هر تاس ۲ که تاس امتیاز می باشد یک امتیاز کسب کرده و درکل ۲ امتیاز می گیرد و دوباره تاس می اندازد در اینجا بازیکن شماره سه تاس های ۲ و ۴ و ۵ می آورد و باز نیز به ازای تاس ۲ یک امتیاز کسب می کند و دوباره تاس می اندازد.
این کار را آنقدر انجام می دهد تا دیگر تاس امتیاز کسب نکرده و نوبت به بازیکن بعدی برسد.

مطالب آموزش پوکر مشابه …  آموزش بازی پلینکو

قوانین بازی باک دایس
بازی باک دایس از قوانین زیادی برخوردار نمی باشدکه در فهرست زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

اگر یک بازیکن ۳ تاس جفت از تاس امتیاز بیاورد ۱۵ امتیاز محسوب شده و درجا بازی را می برد.
اگر یک بازیکن ۳ جفت تاس از هر تاسی به جز تاس امتیاز بیاورد ۵ امتیاز کسب می کند.
اگر بازیکنی برای برنده شدن به ۱ امتیاز احتیاج داشته باشد و ۲ امتیاز بگیرد امتیاز های دریافتی او در آن دور حساب نخواهد شد.
اگر در ابتدای بازی برای مشخص شدن شروع کننده و تاس امتیاز بازیکنان تاس های مساوی بیاورند دوباره می بایست تاس بیاندازند.
بازیکنان باید سعی کنند آخرین نفری نباشند که در بازی می ماند اگر آخرین بازیکنی باشید که به امتیاز نهایی که ۱۵ می باشد برسید شما بازنده این بازی خواهید شد.

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *