بازی کارتی 304 چگونه است؟

بازی کارتی ۳۰۴ چگونه است؟
در این مطلب بازی کارتی ۳۰۴ (بصورت ۳ – ۰ – ۴ هم می‌ نویسند) که در سریلانکا و برخی از مناطق اطراف آن محبوب است را به شما معرفی خواهیم کرد.
دلیل نامگذاری آن حداکثر امتیاز کارت در این بازی ۳۰۴ امتیاز است.
تعداد بازیکنان مورد نیاز : ۴ بازیکن در ۲ تیم ۲ نفره
کارت‌ها : ۳۲ کارت مورد نیاز است.
رتبه بندی‌ کارت‌ ها (از بالا به پایین) : سرباز، ۹، آس، ۱۰، شاه، بی بی، ۸ و ۷.
کارت‌ های حذف شده از دسته کارت ۵۲ تایی : کارت‌ های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ در همه خال‌ ها از دسته کارت حذف می‌ شود ۳۲ کارت باقیمانده (یعنی کارت‌ های آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸ و ۷ در خال‌ های گشنیز، پیک، خشت و دل) برای بازی نیاز است.
نحوه تعیین هم‌ تیمی‌ ها و اولین دیلر بازی : رایج‌ ترین روش کشیدن بالاترین کارت بر روی دسته کارت به ترتیب توسط ۴ بازیکن است ۲ بازیکنی که رتبه بالاترین کارت‌ ها را کشیدند هم‌ تیمی و دو بازیکن دیگر نیز با هم هم‌ تیمی می‌ شوند بازیکنی که کارت با بیشترین رتبه را کشیده بود اولین دیلر بازی خواهد شد.

وظیفه دیلر در بازی کارتی ۳ – ۰ – ۴
دیلر باید به ترتیب کارهای زیر را انجام دهد:
کارت‌ها را بُر می‌ زند.
برای کات کردن به بازیکن سمت چپ خود کارت‌ ها را پیشنهاد بدهد.
سپس شروع به پخش کارت ها بین بازیکنان می کند (شروع پخش کارت از بازیکن سمت راست دیلر و ادامه در خلاف جهت عقربه های ساعت)
هر بازیکن باید ۴ کارت از دیلر دریافت کند دیلر کارت‌ ها رو به پایین پخش می کند پس از اتمام توزیع کارت بازیکنان کارت‌ های خود را می توانند ببینند.
اگر بازیکن سمت راست ببیند که مجموع ارزش‌ های کارت‌ هایش کمتر از ۱۵ است می‌ تواند درخواست کند کارت‌ ها دوباره پخش شوند در اینصورت کارت‌ ها دوباره توسط همان دیلر پخش می شوند.

امتیازات کارت‌ ها
کارت امتیاز کارت
سرباز ۳۰
۹ ۲۰
آس ۱۱
۱۰ ۱۰
شاه ۳
بی بی ۲
۸ و ۷ ۰
جدول مربوط به امتیازات کارت‌ ها

مرحله مناقصه
حال نوبت به مرحله مناقصه می رسد:

مناقصه از اولین بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته است شروع می شود.
در این مناقصه بازیکنان باید امتیازی که حدس می زند تیم او در این بازی بدست می آورد را بعنوان پیشنهاد ارائه دهد.
حداقل پیشنهاد ۱۶۰ است و همه پیشنهادها باید مضربی از ۱۰ باشند همچنین برای معتبر بودن باید هر پیشنهاد از پیشنهاد قبلی بالاتر باشد.
هر بازیکنی این اجازه را دارد که هیچ پیشنهادی ندهد.
مناقصه دور میز در جهت خلاف عقربه های ساعت می چرخد تا زمانی که یک بازیکن پیشنهادی دهد و ۳ بازیکن بعد او پیشنهاد بالاتری ندهند.
یک بازیکن همچنین این امکان را دارد که درخواست کند هم‌ تیمی‌ اش به جای او با رعایت قوانین عادی مناقصه پیشنهاد دهد.
در صورتی که در شروع مناقصه هر ۴ بازیکن از دادن پیشنهاد سر باز زنند و پیشنهادی ندهند کارت‌ ها همه وسط ریخته می شوند و دیلر بعدی کارت ها را بین بازیکنان پخش می کند.

حاکم بازی و حکم دادن
بازیکنی که بالاترین پیشنهاد را ارائه دهد حاکم می شود و حکم را مشخص می کند (ابتدا بصورت پنهانی : در ادامه توضیح می دهیم.) حکم یکی از خال‌ های کارت‌ هاست یعنی یا گشنیز یا پیک یا دل و یا خشت.
حاکم بلافاصله بعد از اتمام مناقصه یک کارت را انتخاب می کند و رو به پایین در جلوی خود روی میز قرار می دهد کارت این خال حکم این دست از بازی خواهد بود اما فعلا کسی به غیر از حاکم از این خال خبر نخواهد داشت.
در این زمان دیلر به هر بازیکن ۴ کارت دیگر می دهد یعنی بازیکنان هر کدام حالا ۸ کارت دارند.

دور دوم مناقصه در بازی کارتی ۳-۰-۴
پس از اینکه هر بازیکن ۸ کارت را در دستش گرفت دور دوم مناقصه شروع خواهد شد.
باز هم شروع‌ کننده‌ ی مناقصه بازیکن سمت راست دیلر خواهد بود.
اینجا هم بازیکنان می توانند یا پیشنهاد دهند یا پیشنهادی ندهند و نوبت به بازیکن بعدی برسد.
حتما باید پیشنهادی که می دهند از ۲۵۰ بیشتر باشد و بالاتر از بالاترین پیشنهاد دور اول نیز باشد در صورتی که هم‌ تیمی یک بازیکن در این دست بالاترین پیشنهاد را داده باشد این بازیکن باید پیشنهادی ارائه ندهد.
تمامی بازیکنان فقط یک فرصت دارند که در دور دوم مناقصه پیشنهاد ارائه دهند.
در دور دوم مناقصه بیشترین پیشنهاد را ارائه دهد در این دست از بازی حاکم قطعی خواهد شد اگر هر ۴ بازیکن پیشنهادی ندهند همان حاکم دور اول مناقصه حاکم قطعی بازی خواهد شد و همان کارتی که انتخاب کرده بود مبنای مشخص شدن حکم می شود.
در صورتی که حاکم قطعی در این دور مشخص شود حاکم سابق کارتی که بر روی میز گذاشته بود را به دستش بر می‌ گرداند و حاکم جدید هر کارتی که بخواهد بعنوان نشانگر حکم رو به پایین روی میز می گذارد.
اگر حاکم جدید انتخاب شده همان حاکم قبلی باشد آنگاه این حاکم حق دارد کارتی را که بر روی میز قرار داده بود بردارد بین کارت های دست خود قرار دهد و هر کارت دیگری که خواست را روی میز بگذارد.

منظور از پیشنهاد ویژه (Partner Close Caps) در مناقصه دوم چیست؟
در دور مناقصه دوم یک پیشنهاد ویژه نیز وجود دارد این پیشنهاد بالاترین پیشنهاد مجاز است و بازیکنی که این پیشنهاد را ارائه می دهد نشان می دهد که قصد دارد هر بار یک یک دست بازی می کنند او بدون کمک هم‌ تیمی خود پیروز شود این شرط خاص Partner Close Caps نامیده می شود.
اگر بالاترین پیشنهاد همین پیشنهاد ویژه باشد به ازای هر ترفندی که بازیکن برنده شود تیم او ۴ امتیازی بازی بدست می آورد و هر ترفندی که برنده نشود تیم او ۵ امتیاز بازی از دست می دهد.

نوع حکم : حکم آزاد یا حکم بسته
پس از اینکه مناقصه به پایان رسید حاکم قطعی بازی باید قبل از شروع بازی نوع حکم را مشخص کند البته ابتدا ۲ راه در برابر خود دارد:

حکم آزاد
حکم بسته
در صورتی که بازیکن حکم آزاد را انتخاب کند او کارتی که روی میز گذاشته بود را بر می‌ دارد ابتدا به همه بازیکنان نشان می دهد و سپس به کارت های دست خود اضافه می کند خال این کارت حکم بازی خواهد بود و همه از آن خبر خواهند داشت.
در صورت انتخاب حکم بسته همان کارتی که حاکم بر روی میز گذاشته بود همانجا می ماند تا ۳ بازیکن بازی کنند و خال حکم مدتی ناشناخته می‌ ماند.

قوانین بازی در حکم آزاد و حکم بسته
قوانینی که برای بازی به کار برده می شود با توجه به آزاد بودن یا بسته بودن حکم متفاوت است.
به همین دلیل در ادامه یکبار قوانین بازی با حکم آزاد را بیان می کنیم و یکبار قوانین بازی بازی کارتی ۳۰۴ را با حکم بسته و مشخص بیان خواهیم کرد.

قوانین بازی کارتی ۳۰۴ با حکم آزاد
بازیکن سمت راست دیلر اولین کارت را بازی می کند.
بازی در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه می یابد.
هر بازیکن ۱ کارت بازی می کند و یک دست وسط تشکیل می‌ شود که به آن ترفند می‌ گویند.
هر بازیکن برای بازی کردن یک کارت باید به خال اولین کارت ترفند نگاه کند کارتی که او بازی می‌ کند باید هم‌ خال با اولین کارت ترفند باشد اگر کارتی با این خال نداشت هر کارتی با هر خالی اعم از خال حکم را می تواند بازی کند.
زمانی که هر بازیکن ۱ کارت بازی کرد برنده مشخص می‌ گردد.

برنده ترفند به این شکل مشخص می‌شود:
اگر کارت حکم وجود داشت بازیکنی که حکم با بالاترین رتبه را بازی کرده باشد برنده ترفند خواهد بود.
اما در غیر اینصورت بازیکنی که کارت با خال اولین کارت ترفند با رتبه بالاتر بازی کرده باشد برنده ترفند خواهد شد.
برنده هر ترفند اولین کارت ترفند بعدی را بازی خواهد کرد.

قوانین بازی کارتی ۳۰۴ با حکم بسته
حالا ببینیم در این حالت بازی چطور پیش می‌ رود.
نحوه شروع بازی با حالت حکم آزاد فرقی ندارد.
اما زمانی که اولین کارت بازی شد پس از آن قوانین متفاوت است.
این تفاوت به این شکل است که اگر بازیکن کارتی هم‌ خال با اولین کارت ترفند (خال زمینه) نداشت تا بازی کند و حکم هم هنوز مشخص نشده بود می تواند هر کارتی بازی کند اما باید آن را رو به پایین بازی کند.
زمانی که تمام بازیکنان کارت خودشان را در این ترفند بازی کردند حاکم ترفند را چک می کند و اعلام می کند که آیا کارتی با خال حکم بازی شده است یا نه
اگر حکم بازی نشده بود بازیکنی که کارت با خال زمینه با رتبه بالاتری را بازی کرده بود برنده ترفند است.
اما اگر حاکم اعلام کرد که حکم هم بازی شده است تمام کارت‌ های رو به پایین و کارت نشانگر حکم که رو به پایین بر روی میز بود همگی رو به بالا می شوند.
کارت با خال حکم که رتبه بالاتری داشت برنده ترفند خواهد بود.
حاکم کارت نشانگر حکم را به دستش اضافه می کند (البته اگر در ترفند بازی نشده بود در ادامه بیضتر توضیح می‌ دهیم)
پس از اینکه خال حکم مشخص شد بازی مانند حالت حکم آزاد ادامه پیدا می‌ کند.

بازی کردن کارت نشانگر حکم در ترفند
یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه گاهی اوقات حاکم می‌ تواند کارت نشانگر حکم را هم در ترفند بازی کند.
در حالت حکم بسته حاکم فقط می تواند این کارت را در دو موقعیت خاص بازی کند:
بازیکن از خال زمینه کارتی ندارد تا بازی کند.
کارت نشانگر حکم تنها کارت باقیمانده بازیکن است.
تبصره: اگر بازیکن دیگری کارت با خال حکم بازی کرده باشد حاکم نمی‌ تواند با کارت نشانگر حکم بازی کند مگر اینه آخرین کارتش باشد.
همچنین اگر پیشنهاد برنده‌ شده ۲۵۰ یا بالاتر بود در یک بازی حکم بسته کارت نشانگر حکم پس از اولین ترفند به طور خودکار در معرض دید بازیکنان قرار می گیرد و سپس به دست حاکم اضافه می شود.
در صورتی که خود حاکم یک دست را با کارتی از خال حکم شروع کند و همه بازیکنان دیگر کارتی بازی کنند که از خال حکم نیست (این حالت حکم خسته نامیده می‌ شود) حاکم باید ترفند های دیگر را نیز با همین خال حکم شروع کند تا زمانی که هیچ کارتی از خال حکم باقی نماند این قانون حتی برای حالتی که خال حکم هنوز ناشناخته است نیز برقرار می‌ باشد با این حال خود کارت نشانگر حکم همچنان به قوانینی که در بالا ذکر شد محدود است.

مطالب آموزش پوکر مشابه …  آموزش بازی باکارات سوپر شش

منظور از Spoiled Trumps چیست؟
در صورتی که تیم حریف حاکم متوجه شود که هیچ یک از بازیکنان این تیم کارتی با خال حکم نداشته‌ اند می‌ تواند Spoiled Trumps اعلام کنند فقط این کار را حتما باید قبلی از اینکه ترفند هشتم را بازی کنند انجام دهند.
در صورتی که Spoiled Trumps اعلام گردد بازی متوقف می شود تمامی کارت ها به وسط ریخته می شوند دیلر دوباره کارت پخش می کند کسی از این دست امتیازی دریافت نمی‌ کند.
اگر بالاترین پیشنهاد پیشنهاد ویژه یا همان “Partner Close Caps” باشد هم‌ تیمی بازیکنی که Spoiled Trumps را اعلام کرده است دست خود را رو به پایین روی میز قرار می دهد بنابراین او و کارت هایش دیگر نقشی در دست نخواهند داشت از این رو بازیکنی که Spoiled Trumps را اعلام کرده بود از اینجا به بعد هم تیمی نخواهد داشت و بصورت انفرادی بازی خود را ادامه می‌ دهد این بالاترین پیشنهاد در نظر گرفته می‌ شود و با برنده شدن موفقیت‌ آمیز هر هشت ترفند هنگام انجام این پیشنهاد تیم او حق امتیاز بازی (درباره حق امتیاز بازی در قسمت‌ های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد) را دریافت می‌ کند.
در حین بازی Partner Close Caps قانون حکم خسته و قوانین Calling Caps (درباره قوانین Calling Caps نیز در بخش بعدی صحبت می‌کنیم) اعمال نمی‌ شود.

منظور از Calling Caps در بازی کارتی ۳۰۴ چیست؟
برنده شدن هر هشت ترفند در دست توسط یک تیم caps (کلاه) نامیده می‌ شود.
زمانی که یک بازیکن در تیمی که پیشنهاد بالا را ارائه داده بود در طول یکی از ترفند ها به این باور برسد که اگر کارت‌ های آن بازیکن به ترتیب خاصی بازی می‌ شد تیم او هر ترفندی را برنده می شد او باید “Caps” را صدا کند (calling caps) یعنی فقط بگوید کَپس.
بازیکن می‌ تواند هر لحظه از بازی این کار را انجام دهد علی الخصوص اگر او مطمئن باشد که بقیه‌ ی ترفندها را تیم او می تواند ببرد.
Calling caps باید قبل از اینکه اولین کارت برای ترفند هفتم وسط گذاشته شود انجام گردد در صورتی که این فراخوانی کَپس صحیح باشد آن تیم حق خواهد داشت که بونوس امتیازات بازی (Game Points) را در آخر دست بدست بیاورد.

پس از اعلام کپس بازیکن چه می‌ کند؟
پس از اینکه بازیکن “Caps” را صدا زد بلافاصله کارت‌ های باقیمانده دست خود را رو به بالا روی میز قرار می دهد سپس او باید ترتیب کارت‌ های مورد نظر خود را بیان کند تا مشخص شود که چگونه تضمین می‌ کند برنده هر ترفند باقیمانده خواهد بود.
اگر ادعای او صحیح باشد و به بازیکنان نشان دهد که بر اساس کارت‌ ها می تواند برنده هر ترفندی شود آنگاه تیم او در پایان بازی مستحق دریافت امتیاز پاداش است با فراخوانی موفقیت آمیز Caps on a hand یک بازیکن ۱ امتیاز بازی در پایان دست به دست می آورد.
از سوی دیگر اگر مشخص شود که تیم او یک یا چند ترفند را نمی‌ توانسته برنده شود او تعدادی Game Points را از دست خواهد داد.

منظور از کَپس اشتباه (Wrong Caps) چیست؟
در صورتی که یک بازیکن می توانست کپس را فراخوانی کند اما نتوانست این کار را بکند یا اینکه خیلی دیرتر از زمان باید این کار را انجام داد یا حتی خیلی زود فراخوانی کرد (این‌ ها پس از پایان آخرین ترفند مشخص می‌گردد) به آن کپس اشتباه یا Wrong Caps می‌ گویند.
کپس اشتباه باعث جریمه تیم می‌ گردد.

از دست دادن امتیاز در پی کپس اشتباه
Wrong Caps باعث می شود که بازیکن دو امتیاز بازی را علاوه بر امتیازات از دست داده از دست بدهد هیچ امتیاز بازی در طول تماس Wrong Caps کسب نمی شود حتی اگر پیشنهاد موفقیت آمیز باشد.
در صورتی که یک بازیکن کپس را فراخوانی کند اما مشخص گردد که تیم او یک یا چند ترفند باقی مانده در دست را از دست می دهد پنج امتیاز از کل امتیازات بازی تیمش کم می شود.
همچنین اگر یک تیم بصورت عمدی یک یا چند ترفند را برای جلوگیری از Wrong Caps از دست بدهد و یکی از اعضای تیم مقابل متوجه این موضوع شود و به آن اشاره کند تیمی که باید Caps را فرا می‌خواند باز هم دو امتیاز را از دست می‌ دهد.

ارزش کارت‌ ها
نمودار زیر ارزش هر کارت در عرشه را نشان می دهد:

کارت
سرباز ۳۰
۹ ۲۰
آس ۱۱
۱۰ ۱۰
شاه ۳
بی بی ۲
۸ و ۷ ۰
نتایج بازی
در بازی کارتی ۳۰۴ برای مشخص شدن نتیجه بازی باید به امتیازاتی که تیم ها بدست می آورند توجه کنید.
در صورتی که تیمی که بالاترین پیشنهاد را ارائه داده بود بتواند به اندازه پیشنهادش یا بیشتر امتیاز بدست آورند برنده آن بازی خواهد شد و امتیاز را برای این بازی ثبت می کنند اما اگر این تیم کمتر از پیشنهادی که ارائه داده بود امتیاز بدست آورد تعدادی امتیاز بازی از دست می دهند امتیاز بازی متفاوت با امتیاز کارت‌ ها است و این دو را با هم اشتباه نگیرید امتیاز کارت‌ ها که به اختصار به آن امتیاز می‌ گوییم از طریق کارت هایی که بازیکنان بدست می آورند کسب می شود اما امتیاز بازی از طریق رسیدن یا نرسیدن به پیشنهاد در بازی کسب می شود.
در صورتی که پیشنهاد کمتر از ۲۰۰ باشد تیم در صورت موفق شدن ۱ امتیاز بازی بدست می آورد و در صورت عدم موفقیت ۲ امتیاز بازی از دست می دهد.
اما در صورتی که پیشنهاد بیشتر از ۲۰۰ و کمتر از ۲۵۰ باشد تیم در صورت موفق شدن ۲ امتیاز بازی بدست می آورد و در صورت عدم موفقیت ۳ امتیاز بازی از دست می دهد.
و اگر پیشنهاد ۲۵۰ یا بیشتر بود تیم در صورت موفق شدن ۳ امتیاز بازی بدست می آورد و در صورت عدم موفقیت ۴ امتیاز بازی از دست می‌ دهد.

منظور از جلسه چیست؟
گاهی اوقات چندین بار بازیکنان این بازی را انجام می دهند که به کل بازی یک جلسه بازی می گویند از این رو تیم برنده‌ی کل جلسه تیمی است که بیشترین امتیاز بازی را در پایان جلسه بازی داشته باشد معمولاً این امتیازات بازی با استفاده از توکن ها نشان داده می شوند توکن‌ ها اغلب برای حفظ امتیاز در امتیازدهی نهایی ۳۰۴ استفاده می‌ شوند در این صورت چند روش وجود دارد که با آن می توان تیم برنده را تعیین کرد:
هر تیم در شروع جلسه ۱۱ توکن دارد یعنی ۲ تیم هر کدام ۱۱ توکن دارند و در کل جلسه ۲۲ توکن موجود است تیمی که بتواند تمام ۲۲ توکن را برای خود جمع کند برنده کل جلسه بازی خواهد شد.
امتیاز بازی باعث می شود شما توکن بدست آورید یا توکن از دست بدهید به ازای هر امتیاز بازی که یک تیم بدست می آورد یک توکن از تیم مقابل می گیرد. همچنین به ازای هر امتیاز بازی که از دست می دهد توکن به تیم مقابل می دهد اولین تیمی که تمام ۲۲ توکن را جمع آوری کند برنده بازی اعلام می شود.
به یک روش دیگر نیز برنده کل جلسه بازی مشخص می گردد به این صورت که همچنان هر تیم در شروع بازی ۱۱ توکن دارد اما به تیم دیگری نمی دهد بلکه فقط توکن های از دست رفته را در یک توکن مرکزی قرار می دهند اولین تیمی که آخرین توکن خود را از دست دهد بازنده است و تیم مقابل برنده می شود.

انواع بازی کارتی ۳۰۴
انواع مختلفی از این بازی وجود دارد که هر کدام در برخی قوانین با نسخه اصلی متفاوت هستند برخی از این انواع را در ادامه نام می بریم:
شش و هشت بازیکن ۳۰۴ (Six and Eight Player 304): همانطور که مشخص است تعداد بازیکنان در این نسخه متفاوت با نسخه اصلی است به دنبال بیشتر شدن تعداد بازیکنان برخی قوانین دیگر نیز متفاوت می شود.
کپس خارجی (External Caps): این هم یک نوع فراخوانی است و توسط تیم مقابل تیمی که حکم داده است انجام می شود برخی قوانین خاص در این بازی وجود دارد.
نسخه امتیاز جایگزین (Alternate Scoring Variant): امتیازات کارت‌ ها و برخی قوانین دیگر در این نسخه با نسخه استاندارد متفاوت است.
ماهارشتریان ۳۰۴: این هم یک ورژن از بازی کارتی ۳۰۴ است که قوانین خاصی دارد و دلیل نامگذاری آن این است که در Maharashtra در جنوب هند بازی می شود.

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *