آموزش بازی باکارات به همراه اصطلاحات و نکات مهم بازی

امروز در سایت پوکریاب همراه شما هستیم تا آموزش بازی جذاب (باکارات Baccarat) را با توضیحات و اصطلاحات و ترفندهای آن تقدیم شما کنیم، امیدواریم تا آخر همراهمان باشید.

هدف کلی بازی نزدیک بودن ارزش کارت های دریافتی به عدد ۹ می باشد.
در بازی باکارات شما باید پیش بینی و شرط کنید که دست کدام یک از دو بازیکنها، بانکر یا بازیکن به عدد ۹ نزدیک است و ممکن است بزنده شود.و یا ممکن است پیش بینی کنید که مقدار دست هر دو برابر شود.
قوانین بازی باکارات:
شروع بازی باکارات ابتدا با دو کارت آغاز می شود.

* در کازینو،بازی توسط یک دیلر که اداره کننده بازی است آغاز میشود.دیلر یا شخصی که کارت را پخش می کند یا به اصطلاح پخش کننده کارت یکی از آن دو کارت را به بازیکن و دیگری را به بانکر میدهد.
*دیلر کارت ها یا پاسورهای بانکر را در سمت راست خط وسط میز و کارت ها یا پاسور های بازیکن را در سمت چپ آن قرار میدهد.
*بنابرین زمانی که دیلر کارت ها را بین بازیکن و بانکر تقسیم کرد،ارزش کارت های آن دست مشخص خواهد شد و برنده معلوم می شود.

 

برای بازی باکارات به صورت زنده روی این لینک کلیک کنید

آموزش بازی باکارات

*بازی باکارات بین دو نفر انجام میگیرد که به یکی بانکر و به دیگری بازیکن گویند.
*دیلر یا پخش کننده کارت در دست اول بازی یک کارت را به صورت روباز یا نمایان به بانکر و یک کارت نمایانگر دیگر را به بازیکن نشان و توزیع میکند.
*شخص بازیکن همیشه کارت اول را از دیلر یا پخش کننده کارت دریافت می کند.
امتیاز کارت ها:
*کارت شماره ۲ تا ۹:
امتیاز و ارزش این کارت ها بر اساس همان عددی که روی کارت ها نوشته شده است می باشد.
برای مثال کارت عدد ۴،ارزش عددی ۴ امتیاز را دارا می باشد.
*کارت های شاه،بی بی،سرباز و کارت عدد ۱۰:
امتیاز و ارزش این کارت ها (۰) صفر می باشد.
*کارت آس:
ارزش (۱) یک امتیاز دارد.
*در پایان هر دست امتیازهای کلی بازیکن ها با جمع بستن تمامی کارتهایشان مشخص می شود.
*اگر در بازی حالتی رخ دهد که جمع امتیاز کارت های هردو بازیکن عددی دو رقمی شود یا جمع امتیاز کارت هایشان از عدد ۱۰ بیشتر شود،در اینجا قانون بازی به این صورت است که ۱۰ امتیاز از آن عدد کم می شود؛یا امتیاز بازیکن ها عدد سمت راست آن دو رقم میشود.
به عنوان مثال و درک بهتر:
اگر امتیاز دست بازیکن ها یکی عدد ۵ و امتیاز دیگری عدد ۷ شود، مجموع ۵ و ۷ مساوی ۱۲ است.و از عدد ۱۲ ، ده (۱۰) امتیاز کسر میشود و نتیجه آن عدد دو (۲) خواهد شد.
یا عدد ۱۲ که عدد سمت راست آن ۲ می باشد نتیجه امتیاز بازیکن خواهد شد.

 

مراحل شرط بندی در باکارات

دور اول شرط بندی:
در دست ا‌ول بازی یا دور اول شرط هایی که بسته شد،این شرط ها میتوانند قبل از توزیع اولین کارت ها بسته شود.
و پانترها(افرادی که شرط می بندند)در این بازی این اجازه را دارند که در صورت امکان بتوانند شرط های خود را روی یک نتیجه یا بیشتر ببندند.
دور دوم شرط بندی:
در دور دوم بازی بعد از اینکه دور اول بازی انجام شد و به پایان رسید و زمانی که بازی کن کارت اول را دریافت کرد،حال دور دوم شرط بندی آغاز می شود.
و شرط های دور دوم را زمانی که بازیکن اولین کارت خود را دریافت کند و ضرایب جدید برای شرط ها نمایش داده شود،بسته میشود.
دور سوم شرط بندی:
در دور سوم شرط بندی بعد از اینکه بانکر در دور دوم کارت اول را دریافت کند و ضرایب جدید برای شرط ها نمایش داده شود،و در این زمان شرط های دور سوم شروع می شود.
در دور سوم شرط بندی زمانی که بانکر اولین کارت را دریافت کند و ضرایب به روز شوند،شرط های دور سوم ‌میتوانند بسته شوند.
بعد از‌ این دور بازی بازیکن و بانکر کارت دوم را دریافت می کند و اگر نیاز بود کارت سوم نیز داده میشود.
قانون دادن کارت سوم در بازی باکارات:
*چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکر ارزش ۵ امتیاز یا کمتر داشته باشد،بانکر کارت سوم را از دیلر یا شخصی که مسئول پخش کارت است دریافت می کند.
*چنانچه دست بازیکن ارزش ۵ امتیاز یا کمتر داشته باشد،دست بازیکن کارت سوم را دریافت می کند.
برای شرکت در بازی باکارات، باید به اندازه کافی پول برای پرداخت شرط هایی که در بازی کرده اید باشید.

 

برای بازی باکارات به صورت زنده روی این لینک کلیک کنید

انواع شرط بندی در بازی باکارات

در این بازی به ۳ صورت میتوان ‌شرط بندی کرد
۱- شرط بستن روی دست بانکر
۲-شرط بستن روی دست بازیکن
۳-شرط بستن روی مساوی
شرط بستن روی دست بانکر(Banker):
در این شرط بندی،شرط روی این است که بانکر برنده شود یا بانکر دست بازیکن را ببرد.و در این حالت میزان مبلغ شرط دو برابر می شود.
شرط بستن روی دست بازیکن(Player):
در این شرط بندی،شرط روی این است که بازیکن برنده شود یا یازیکن دست بانکر را ببرد.و در این حالت میزان مبلغ شرط دو برابر می شود.
شرط بستن روی مساوی یا براری(Tie):
و سومین گزینه شرط،شرط روی مساوی است.
این شرط زمانی اتفاق می افتد که ارزش دست بازیکن و بانکر با هم برابر شود.یا اگر بازیکن و بانکر هر دو دست هایی با ارزش عددی یکسان داشته باشند آن دور از بازی مساوی به حساب می آید.
در هنگام برابر شدن یا مساوی شدن ضریب بُرد ۹ برابر میزان شرط بندی می شود.
چنانچه در یک دست بازی زمان شرط بندی به پایان رسیده باشد یا بسته شده باشد و اگر در آن دست بازی به تساوی تمام شود،پانترها(افرادی که شرط بندی می کنند)پول هایی‌ها را که شرط کرده اند،به آن ها باز گردانده می شود.

مطالب آموزش پوکر مشابه …  چرا همیشه در پوکر بازنده میشوم؟

اصطلاحات رایج در آموزش بازی آنلاین باکارات

هر بازی اصطلاحات خاص خودش را دارد.
و این بازی باکارات نیز اصطلاحات خاص خود را دارد که برای انجام این بازی نیاز است که این اصطلاحات با‌کلمات را به خوبی بلد باشید.
(Player) بازیکن:
به یکی از بازیکن ها که دیلر یا شخصی که کارت را پخش می‌کند یا کارت پخش کن به او‌کارت میدهد گفته می شود.

(Banker):
به یکی از بازیکن ها که دیلر یا شخصی که کارت را پخش می‌کند یا کارت پخش کن به او‌کارت میدهد گفته می شود.

(Naturalhand)دست طبیعی:
ترکیبی از دو کارت است که مجموع آن دو کارت با عدد ۸ یا ۹ برابر باشد.و دست طبیعی ۹ بالاتر یا بیشتر از دست طبیعی ۸ است.

(Non_Natural_hand) دست غیر طبیعی:
ترکیبی از دو یا سه کارت است که مجموع آن با عدد ۸ یا ۹ برابر نباشد.

(Player Pair) شرط جفت آوردن بازیکن:
یک شرط کناری است که دو کارت اول بازیکن یکی باشد.
به عنوان مثال: (برگ سرباز خشک و برگ سرباز دل)

:شرط جفت آوردن بانکر(Banker Pair)
یک شرط کناری است که دو کارت اول بازیکن یکی باشد.
برای نمونه: (برگ شاه گشنیز و شاه پیک)

(Any Pair)جفت یکی از طرف ها:
زمانی که دو کارت اول بازیکن با دو کارت اول بانکر جفت باشند و هر دو از یک نوع باشند.

به عنوان مثال: (دو شاه پیک)

کوچک(Small)
وقتی که مجموع کارت های دیلر یا کارت پخش کن و بانکر عدد ۴ باشد.

بزرگ(Big)
وقتی که مجموع کارت های دیلر یا شخص کارت پخش کن و بانکر عدد ۵ یا ۶ باشد.

جایگاه کارت(SHOE)
به‌محل یا جایی گفته می شود که شش دسته ی کارت قبل از آغاز بازی در آن قسمت قرار می گیرند.

مساوی(TIE):
وقتی که ارزش دست بازیکن و دست بانکر در انتهای بازی مساوی یا برابر باشد.

(ADDITIONAL BETS) شرط های کناری:
شرط هایی هستند که به نتیجه ی شرط های اصلی ارتباطی ندارند (جفت بازیکن؛جفت بانکر؛جفت یکی از طرف ها؛جفت کامل؛بزرگ و کوچک)

(SUIT):
یکی از‌چهار خال موجود در ورق یا برگ های بازی است.

(VALUE):
بخشی از کارت که نوع کارت در آن قسمت مشخص می شود.
مانند:(برگ شاه ، بی بی ، سرباز و غیره)

(NUMBER TYPE):
زوج یا فرد بودن اعداد را گویند.

:دور بازی(DRAW)
یک‌دور بازی که با توزیع کارت های‌ دور اول شرط بندی شروع و با اعلام نتیجه توسط دیلر(کارت پخش کن) به پایان میرسد.
و تمامی کارت هایی که به صورت نمایان یا رو باز روی میز هستند و استفاده شدند را دیلر جمع کرده و در قسمت جعبه کارت های مصرف شده قرار میدهد.

:نتیجه ی شرط(BETING OUT GAME)
بیان حالت های مختلف نتیجه ی یک بازی که با ضرایبی که به دلیل تغییر موقیعت بازی در یک دور تغییر می کنند متغیر می باشد.

انواع شرط ها(BACCARAT_GAME)
لیست تمامی شرط های ارائه شده به بازیکن می باشد.

نشانگر مجموع شرط ها(TOTALBET)
مقدار کل شرط هایی که در یک دور بازی بسته اید را به شما نشان یا نمایش میدهد.

دور شرط بندی:
مدت زمان یا وقتی که به بازیکن جهت بستن شرط تعلق دارد گویند.

اصطلاحات لازم برای انجام شرط بندی در آموزش بازی باکارات:
دو برابر(DUBLE)
زمانی که شرطی را میبندید دکمه دو برابر در صفحه ظاهر میشود؛برای دو برابر کردن مبلغ شرط میتوانید از این گزینه استفاده کنید.

(REPEAT)تکرار:
دکمه تکرار به شما این امکان را میدهد که مجموع شرط های خود را از دور قبل بازی تکرار کنید.ولی این‌دکمه‌تکرار تا زمانی فعال است که ژتون انتخاب نکرده باشید؛بعد از انتخاب ژتون غیر فعال میشود.

بازگشت(UNDO)
این دکمه به شما این‌امکان را میدهد که آخرین شرطی که بسته اید را حذف می‌کند.
فقط توجه داشته باشید زمانی میتوانید از این دکمه UNDO یا دکمه بازگشت استفاده کنید که زمان شرط بندی همچنان باقی مانده باشد و به پایان نرسیده باشد.

 

خب به پایان این مقاله آموزش پوکر باکارات رسیدیم، اگر در مورد بازی سوالی دارید از قسمت نظرات از ما بپرسید،خوشحال میشویم بتوانیم کمک کوچکی به پیشرفت بازی شما کرده باشیم.

You Might Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *