اخبار پوکر

اولین دستبند طلای ملیکا رضوی پوکرباز زن ایرانی در مسابقات جهانی پوکر

✔️ ملیکا رضوی پوکرباز زن ایرانی توانست پس از ۱۳ ساعت رقابت در بین ۲۰۰۰ پوکرباز حرفه‌ای، اولین دستبند طلای